Privacy - Vrienden van het van Weel Bethesda Ziekenhuis

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

PrivacyPrivacy en gegevensbescherming

Om een goede ledenadministratie te kunnen voeren worden bij inschrijving als partner/vriend de volgende gegevens opgenomen:
  • Voorletter(s)
  • Naam
  • Geslacht
  • Adres
  • Postcode en woonplaats
  • Telefoonnummer (indien opgegeven)
  • Mobiele nummer (indien opgegeven)
  • E-mail adres
  • Bankgegevens zijn alleen aanwezig indien aan ons een machtiging is afgegeven.

  • Gegevens zoals vermeldt hierboven worden digitaal opgeslagen. Alleen het bestuur is gemachtigd deze gegevens in te kijken indien daar noodzaak voor is.
    Op aanvraag kan een partner/vriend inzicht krijgen in de gegevens die van hem/haar zijn opgeslagen in de ledenadministratie.

  • De gegevens worden tot vijf jaar na het beëindigen van de partner-vriendschap bewaard. Een partner/vriend heeft ten allen tijden de mogelijkheid om het bestuur te verzoeken de gegevens uit het ledenbestand te verwijderen.

  • Gegevens worden nooit aan derden verstrekt zonder schriftelijke toestemming vooraf.

  • Foto’s van personen worden alleen gepubliceerd als daar schriftelijke toestemming voor is van deze personen. Het bestuur neemt geen verantwoording voor foto’s in persberichten die zij op de website publiceert. 
Copyright 2015. All rights reserved.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu