Bestuur - Vrienden van het van Weel Bethesda Ziekenhuis

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Bestuur
Bestuur van de stichting

De Stichting "Vrienden van Ziekenhuis Dirksland" is opgericht op 16 mei 2007.

In het bestuur van de Stichting "Vrienden van Ziekenhuis Dirksland" hebben zitting:             
         dhr. C.C.J. (Karel) Olsthoorn, voorzitter
         mevr. A.M. (Toos) Buijs-Vermue, secretaris
         mevr. A. (Arna) de Wit-Mulder, penningmeester

De stichting heeft een beleidsplan ten aanzien van de verkregen gelden.
Hoofdlijn van dit beleid is dat de bijdragen  ten goede moeten komen aan (groepen) patiënten
van het Van Weel-Bethesda ziekenhuis in Dirksland en in het bijzonder aan de zorg voor patiënten.

De financiële gegevens van de stichting worden jaarlijks, aan het einde van het boekjaar, door een externe financieel deskundige gecontroleerd.

Jaarlijks maakt de Stichting een jaarverslag.

Bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden géén onkosten- en/of reiskostenvergoeding.
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu