Fiscaliteiten - Vrienden van het van Weel Bethesda Ziekenhuis

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Fiscaliteiten


Fiscale regels!!
ANBI-REGELING
De Stichting “Vrienden van Ziekenhuis Dirksland” is door de belastingdienst aangemerkt als een tot “Algemeen Nut Beogende Instelling” (ANBI). In de afgelopen jaren zijn de regels van de ANBI-regeling meerdere malen aangepast door de belastingdienst. De Stichting heeft deze nieuwe regelgeving steeds verwerkt.           
De aanmerking als ANBI-stichting geldt in principe voor onbepaalde tijd.
          
GIFTEN
Voor het aftrekken van gewone giften gelden de volgende voorwaarden:
• U doet de giften aan een instelling die bij ons is geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling (ANBI).
• De instelling levert geen tegenprestatie voor de giften.
• U kunt met schriftelijke stukken, zoals bankafschriften of kwitanties, aantonen dat u de giften hebt gedaan.
• Het totale bedrag van uw giften is meer dan het drempelbedrag.
• U mag voor deze giften in totaal niet meer aftrekken dan het maximum.             
Voor gewone giften gelden een drempelbedrag en een maximum. Het drempelbedrag is 1% van uw drempelinkomen, met een minimum van € 60. Wat u meer hebt betaald dan dit drempelbedrag, mag u aftrekken. Maar u mag niet meer aftrekken dan het maximum. Dat is 10% van uw drempelinkomen.

PERIODIEKE GIFTEN
Uw gift is een periodieke gift als:
• U de gift hebt laten vastleggen.
• U regelmatig (minstens 1 keer per jaar) bedragen overmaakt naar de ANBI of vereniging die in de notariële akte (of schriftelijke overeenkomst) wordt genoemd.
• Deze bedragen steeds (ongeveer) even hoog zijn.
• U deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar overmaakt naar dezelfde instelling of vereniging. De gift stopt uiterlijk bij uw overlijden.
• De ANBI u geen tegenprestatie levert voor de gift             
Let op!
Tot 2014 mocht u een periodieke gift alleen aftrekken als u deze had vastgelegd bij de notaris. Bij periodieke giften vanaf 2014 hoeft dit niet meer. U kunt kiezen of u de gift via de notaris wil vastleggen of via een schriftelijke overeenkomst met de instelling of vereniging waaraan u de gift doet. Neemt u in de akte op dat u geen gift meer geeft als uw inkomen daalt, bijvoorbeeld omdat u werkloos of invalide wordt? Dan voldoet u toch aan bovenstaande voorwaarden.
       
De bankrelatie van de Stichting "Vrienden van Ziekenhuis Dirksland" is de Rabobank:
IBAN rek.nr.: NL62 RABO 0133 3450 33
BIC code:  RABONL2U
De financiële gegevens van de Stichting over de afgelopen jaren zijn door externe deskundigen van het accountantskantoor "Visser & Visser", Accountants - Belastingadviseurs, gevestigd in o.a. Middelharnis gecontroleerd en in orde bevonden. Door dit kantoor worden en zijn de jaarrekeningen opgesteld.

Bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden géén onkosten- en/of reiskostenvergoeding.
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu