Nieuw project - Vrienden van het van Weel Bethesda Ziekenhuis

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Nieuw projectHier gaan wij voor
Het ziekenhuis inventariseert waar (afdeling/polikliniek/etc.) en met welke extra mogelijkheden de zorg voor patiënten verder verbeterd kan worden. Daarnaast zal het ziekenhuis een inschatting maken van de te verwachten kosten van deze projecten. Nadat de Stichting één van de gekozen projecten heeft kunnen realiseren (zie hiervoor de resultatenpagina) wordt door het ziekenhuis een nieuwe inventarisatie gemaakt. Uit deze inventarisatielijst heeft het bestuur van de Stichting "Vrienden van Ziekenhuis Dirksland" de onderstaande keuze(s) gemaakt en zal trachten deze projecten voor het ziekenhuis te verwezenlijken. Deze nieuw gekozen projecten passen binnen de doelstellingen en criteria van de Stichting.

Gekozen project(en):

Ebus brochoscoop voor diagnose van longkanker:
Het is de verwachting dat de populatie longpatiënten zal toenemen in onze regio. Het zal met name voor de patiënten veel opleveren. Zij hoeven dan niet voor dit onderzoek naar een ander ziekenhuis toe. Daarnaast kan het ook nog eens zorgen dat onderzoeken (gewone bronchoscopie en een EBUS bronchoscopie) niet dubbel uitgevoerd worden.

*********************************************************************************************
EEN "EIGEN" PROJECT ?
Het is in principe mogelijk dat gulle gevers die een eigen voorstel voor een project hebben, dit via de Stichting "Vrienden van Ziekenhuis Dirksland" kunnen realiseren. De stichting zal dan met het ziekenhuis overleggen over de wenselijkheid en de kosten van een dergelijk voorstel.

ANBI
De Stichting "Vrienden van Ziekenhuis Dirksland" is door de belastingdienst aangemerkt als een tot "Algemeen Nut Beogende Instelling" (ANBI). Dit betekent dat bedrijven en particulieren fiscale voordelen kunnen genieten bij schenkingen, donaties, legaten en lijfrenten ten gunste van de stichting. Zie voor verdere informatie hierover: Fiscaliteiten 
Copyright 2015. All rights reserved.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu