Doel - Vrienden van het van Weel Bethesda Ziekenhuis

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

DoelEen goed doel dicht bij huis!!

In het Dirkslandse ziekenhuis komen jaarlijks meer dan 40.000 mensen op de poliklinieken en worden ruim 7000 patiënten opgenomen. Daarnaast vinden nog bijna 6000 opnamen voor dagverpleging plaats.
Het is voor ons allen belangrijk dat wij de luxe hebben van een eigen ziekenhuis in de directe omgeving.
Bovendien staat het ziekenhuis landelijk als zeer goed bekend!! Het doel van de Stichting “Vrienden van Ziekenhuis Dirksland” is het ziekenhuis te helpen aan extra voorzieningen die niet uit het normale ziekenhuisbudget kunnen worden betaald.

Deze Stichting beoogt het welzijn van alle patiënten door het ondersteunen van het “medisch bedrijf in het ziekenhuis in ruime zin”. De mensen moeten zich zo veel mogelijk thuis kunnen voelen in hun eigen ziekenhuis.

Met de ondersteuning van de Stichting "Vrienden" kunnen die extra's die daar voor nodig zijn gerealiseerd worden.
De inwoners die al langer op Goeree Overflakkee wonen, zullen zich beslist de aanschaf van de CT-scanner (=Computer Tomograaf) herinneren. Toentertijd was er geen donateurs/vriendenclub.
Het was een spontane geldinzameling door acties en sponsoring tot stand gekomen met als doel de aanschaf van een CT-scanner mogelijk te maken. Deze aankoop was van groot belang omdat de mensen vanaf het moment dat een eigen CT-scanner gebruikt kon worden niet meer op de mobiele CT-scanner hoefden te wachten of, in het geval van spoed, naar andere ziekenhuizen gebracht moesten worden. De stichting heeft een beleidsplan ten aanzien van de werving van fondsen.
Hoofdlijn van dit beleid is dat de bijdragen direct ten goede moeten komen aan (groepen) patiënten van het ziekenhuis Dirksland en in het bijzonder aan de zorg voor patiënten.

De Stichting "Vrienden van Ziekenhuis Dirksland" werft daarvoor gelden via giften, donaties en legaten. Het helpt als veel mensen een steentje bijdragen. Het geld wordt volledig gebruikt voor projecten die de zorg, diagnostiek en behandeling van patiënten in ziekenhuis Dirksland verbeteren. Daarnaast is het in principe mogelijk dat gulle gevers die een eigen voorstel voor een project hebben, dit via de Stichting "Vrienden van Ziekenhuis Dirksland" kunnen realiseren. Het ziekenhuisbudget biedt te weinig mogelijkheden voor deze belangrijke extra's.

De Stichting “Vrienden van Ziekenhuis Dirksland” zet zich in om juist die extra zaken te realiseren.
En u kunt daar aan meehelpen, door u nu aan te melden als Vriend. De Stichting “Vrienden van Ziekenhuis Dirksland” is door de belastingdienst aangemerkt als een tot “Algemeen Nut Beogende Instelling” (ANBI). Dit betekent dat bedrijven en particulieren fiscale voordelen kunnen genieten bij schenkingen, donaties, legaten en lijfrenten ten gunste van de Stichting. Deze plaatsing op de lijst van erkende goede doelen is op 21 juni 2007 verkregen. Tevens is het bericht ontvangen dat de Stichting ook onder het regime van de nieuwe regels, welke per 1 januari 2008 en 1 januari 2014 van kracht zijn geworden, is aangemerkt als "ANBI". Deze aanmerking geldt in principe voor onbepaalde tijd.
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu